Stuhu odměřte tak, aby zakryla celý spodek svíčky.

Spustit prezentaci